MUSIKLÆRER

Her har jeg over nogle år lagt nye og gamle kreationer til udstilling og download, når jeg har fundet tid og anledning og har haft noget materiale i en form, så det kunne formidles og eventuelt bruges af andre. Jeg har prøvet at dele ressourcerne op i tre afsnit: “Sange, numre og optrin”, “Øvelser, prøvelser og lege” og “Rammer, ideer og fif”.

Sange, numre og optrin

Tursangen


Sangen er skrevet til at synge i bussen, i toget, på sti og vej og rundt om lejrbålet på lejrturen, med eller uden akkompagnement. Den gør sig godt i kanon, men kør lige en vamp mellem versene 🙂 Videoerne fra oven: 1. klasses fantastisk skønne udgave af “Tursangen” i “lidt skiftende tonearter” med deres flotte tegninger kreeret i 2. klasse til og nedenunder melodien til Tursangen prikket ud med tekstblad.

Pentalodien


Blæsersoli og melodi illustrerer teksten. En pentaton sang som jeg lavede til et børne- og voksenkorsamarbejde i 1993. Her et håndholdt mix af et lille børnekor og en lydfil fra et arrangement i Finale fra 2022. Jeg synes sangen og arrangementet har nogle musikalske og pædagogiske kvaliteter og ville elske, hvis nogen ville arbejde videre med det. Jeg har et løst oplæg til en lille børneballet eller hvad med en animation med 5 forskelligfarvede prikker, der danser og fortæller historien og “fænomenerne”. Der er frit slag, og jeg vil selvfølgelig meget gerne se og høre, hvis nogen gør noget 🙂 knud@kalnaes.dk

Staven Min


”En hyldest til STAVEN som tidløst redskab, våben, hjælpemiddel og statussymbol. Tekst, becifret melodi og arrangement for elever i 4.-5. klasse som de spiller det i videoen.

Hej! Hej! Vil du vær’ venner med mig?Først hed den “Hej, hej, vil du lege med mig?”, men det sendte ikke det signal, som 2. a i 2018 havde lyst til at sende, så jeg blev nødt til at lave titellinjen om, hvorefter de heldigvis syntes, det var en god sang 🙂

Hælen og tåen
Videoerne: Øverst: 2. og 5. klasse danser og spiller til “Hælen og tåen” i musiklokalet. I midten: 1. klasse optræder med sang, dans og instrumenter til “Hælen og tåen”. Nederst 1. klasse optræder med “Langt oppe bag Norges kyster” med mellemspil fra “Hælen og tåen” i 3/4.
“Hælen og tåen” er en dans med en sang til. Dansen er en enkel mixer mellem square dance, dansk folkedans og børnedans, mens musikgenren er latin, hvilket er en del af temaet i teksten. Jeg har brugt den fra 1. til 9. klasse og i mange andre sammenhænge, hvor der skulle rystes sammen og grines ud.
Før optræden har 1. klasse udover klasseøvning af rytmeinstrumenterne og dansen, øvet klokkespiltemaet med et klassesæt i klokkespil, og derefter brugt det som mellemspil hvorimmellem eleverne på skift improviserede på C-dur pentaton metalofon i et vers.

Fødselsdagssangen”Fødselsdagssangen” skulle være kort, enkel og festlig med noget fanfareagtigt hurra, plads til skiftende fødselarers navn og gerne noget fysisk aktivitet. 

For det meste…Et musikalsk dramatisk optrin om ups and downs i en “helt almindelig skoleklasse”,

Jul igen / Nu er det jul igen


“Jul igen” er en julesang skrevet som “Nu er det jul igen”
til en julekomedie , “Nisserne i virkeligheden”, som kan lejes på Dansk Teaterforlag.  – Jeg blev glad for sangen og skrev nogle flere vers, som Ådalskolens 3. klasse i december 2015 sang, så alle hjerter brast. På den nederste video er der løbende synge-med-tekst, så den er nem at lære.

Tolvtakters Tværfagligt Talekor


Tolvtakters tværfagligt talekor er lavet til at afslutte et tværfagligt forløb i 7.-9. klasse. På videoerne har jeg brugt det i en humoristisk afsluttende evaluering af en 5. og en 6. klasse.

Asernes sang og Jættesangen

Odin

Asernes sang og Jættesangen skrev jeg i 1988 til et dramaprojekt for indskolingen om aser, jætter og mennesker i den gamle verden – Asgaard, Midgaard og Udgaard. Melodien til Asernes sang kan jeg desværre ikke tage æren for, da den blev skrevet til en anden tekst af gamle Ludwig for godt et par hundrede år siden.

Øvelser, prøvelser og lege      

Klassesange
En klassesang skaber en “vi-identitet”, som styrker fællesskabet, sammenholdet og den enkelte elevs følelse af at høre til og dermed den tryghed, der er det bedste vilkår for at kunne koncentrere sig om det fælles tredje – det vi sammen undersøger og forholder os til – og turde prøve sig frem og sætte sig selv på spild: Alt det der gør skolelivet indholds- og udbytterigt. Jeg har nok lavet ca. 25, hvoraf flere dog med samme melodi. Det er godt med nogle tælle-breaks, kanonmuligheder, fakter og optrin, og alt lignende, som giver grundlag for sociale og læringsunderstøttende aktiviteter og breaks, der bliver til indskoling og klasserumsledelse. – Når vi skal lave mandtal råber jeg bare “nul” og så tæller eleverne sig selv 🙂
Videoerne: Klasse 20-30 optrådte til morgensamling et par måneder efter de var startet i 1. klasse i 2021. Musikken blev et studie i modulation, men melodien fungerer faktisk, selvom jeg kludrer lidt i de mange akkorder :-). 1.a’s forældre fik en optagelse af klassesangen i julegave og i 2. klasse optrådte de til morgensamling. Sidst et andet eksempel.

Blokfløjte i klassen
Øverste video er en 3. klasses optræden med klassikerne “Stopsangen” og “C-jam blues”. Dernæst følger en jule- og en forårstekst og blokfløjte mm. arrangement af en anden blokfløjteklassiker:”Stille nu”. Her kommer snart flere blokfløjteideer og arrangementer.

Rammer, ideer og fif  

Siddepladser i musiklokalet

Odin
Organiseringen i musiklokalet har mange elementer med store faglige og klasseledelsesmæssige konsekvenser og bør derfor overvejes både generelt og specifikt for hver klasse, årgang og aktivitet.

Trommekasserne – Drumstool


Trommekassen er et enkelt, fleksibelt skolesiddemøbel med en masse ekstra funktioner. Den første lavede jeg engang i 80’erne og engang i 90’erne fik jeg en tømrer til at lave et klassesæt, som en pedelmedhjælper på skolen lakerede og monterede med trommeskind, gummiben og spændeanordninger til node-/mikrofonstativ og bækkenstativ.

Morgensang – repertoire – kalender

Odin

Morgensang på Ådalskolen: En traditionel sang, fødselsdagssang for dem, der har eller har haft fødselsdag siden sidst (Fødselsdagssangen og/eller, hvis der er flere af de “store”, Benedicte Riis’ geniale Fødselsdagssamba, som vist ikke kan købes mere, men i egen udskrift på forespørgsel kan rekvireres hos undertegnede :-), meddelelser, evt. optræden eller en “historie” og til sidst en “børnevenlig” sang tit med lidt gang i. Det kan man sige meget godt om. I de sidste 20 af de 38 år jeg har været lærer på Ådalskolen, har vi haft vores MORGENSANGSKALENDER liggende som et integreret element på skolens hjemmeside og som kalendere/opslag i klasserne, i salen, musiklokalet mm. Indskolingseleverne satte sammen med deres lærer i første time bogmærker i deres sangbøger ved næste dags morgensange, så de var klar. Vi havde i princippet ca. 200 sange, som vi sang hver to gange i løbet af de ca. 200 skoledage.
Ådalskolen er en Grundtvig-Koldsk friskole, hvilket afspejler sig i sangvalget, hvor der er en del især klassiske salmer, fædrelandssange og historiske sange. Ikke mindst de sidste blev introduceret i fortællingerne i historieundervisningen og var således kendt stof, der repeteredes hvergang sangen igen udrullede fortællingens pointer.