MUSIK I SKOLEN

Her har jeg over nogle år lagt nye og gamle kreationer til udstilling og download, når jeg har fundet tid og anledning og har haft noget materiale i en form, så det kunne formidles og eventuelt bruges af andre. Jeg har prøvet at dele ressourcerne op i tre afsnit: “Sange, numre og optrin”, “Øvelser, prøvelser og lege” og “Rammer, ideer og fif”.

Sange, numre og optrin

Lær for livet“Lær for livet”-sangen  lavede jeg på min første camp med Lær for livet i 2023, hvor jeg var med som voksen/campmedarbejder. Vi sang “call-response” på melodien til “Vi har lejrbål her” til morgensamlingerne og havde så god stemning omkring det, at vi fortsatte på årgangens næste camp. Jeg ved ikke, om der kommer en sammenhæng, hvor den anden melodi vil kunne gøre sig, men jeg håber det, for selv om den er knapt så umiddelbart tilgængelig, er den ret let lært og kan, tror jeg, blive en rigtig fin kanon-fællessang.

Staven Min


”En hyldest til STAVEN som tidløst redskab, våben, hjælpemiddel og statussymbol. Tekst, becifret melodi og arrangement for elever i 4.-5. klasse som de spiller det i videoen.

Hej! Hej! Vil du vær’ venner med mig?Først hed den “Hej, hej, vil du lege med mig?”, men det sendte ikke det signal, som 2. a i 2018 havde lyst til at sende, så jeg blev nødt til at lave titellinjen om, hvorefter de heldigvis syntes, det var en god sang 🙂 Der er ikke lavet meget om på koreografien, ligesom indstuderingen begge gange er sket ved, at vi har sunget sangen, spillet musikken og øvet hvert af optrinene uden at nogen har haft faste roller eller instrumenter før lige op til at vi skulle optræde. Der er ikke mindst en masse elementær øvelse af samtidig puls i fjerdedele, halve og hele samt rumlig orientering at hente i processen.

Hælen og tåen
Videoerne: Øverst: 2. og 5. klasse danser og spiller til “Hælen og tåen” i musiklokalet. I midten: 1. klasse optræder med sang, dans og instrumenter til “Hælen og tåen”. Nederst 1. klasse optræder med “Langt oppe bag Norges kyster” med mellemspil fra “Hælen og tåen” i 3/4.
“Hælen og tåen” er en dans med en sang til. Dansen er en enkel mixer mellem square dance, dansk folkedans og børnedans, mens musikgenren er latin, hvilket er en del af temaet i teksten. Jeg har brugt den fra 1. til 9. klasse og i mange andre sammenhænge, hvor der skulle rystes sammen og grines ud.

Fødselsdagssangen”Fødselsdagssangen” skulle være kort, enkel og festlig med noget fanfareagtigt hurra, plads til skiftende fødselarers navn og gerne noget fysisk aktivitet. Morgensamling på Ådalskolen er to sange, beskeder og fødselsdagssang for dem, der har eller har haft fødselsdag siden sidste morgensamling. Vi har således (2022) sunget fødseldagssangen gennemsnitligt 1½ gang hver skoledag i over tolv år, og folk siger, den holder endnu.

For det meste…Et musikalsk dramatisk optrin om ups and downs i en “helt almindelig skoleklasse”, hvor der er rigtig god plads til alle, indtil nogen keder sig, nogen føler sig overset eller nogen bliver misundelige og begynder at drille. – En klasse, hvor stemningen og trivslen er skiftende, selvom alle har det bedst, når alle er glade. – Hvor alle hver især vil gøre meget for at finde deres plads i klassebilledet, det store fællesskab, som giver hver enkelt styrken og roen ved at være en del af et “vi”, som både kan være irriterende og inspirerende og have meget forskellig og skiftende kvalitet, men som for de fleste betyder alt i nogle af de vigtigste år af deres liv.

Jul igen / (Nu er det jul igen)


“Jul igen” er en julesang skrevet som “Nu er det jul igen”
til en julekomedie , “Nisserne i virkeligheden”, som kan lejes på Dansk Teaterforlag.  – Jeg blev glad for sangen og skrev nogle flere vers, som Ådalskolens 3. klasse i december 2015 sang, så alle hjerter brast. På den nederste video er der løbende synge-med-tekst, så den er nem at lære.

Tolvtakters Tværfagligt Talekor


Tolvtakters tværfagligt talekor er en leg med fire markant faglige tekster fra engelsk, tysk, matematik og dansk af forskellig rytmik og varighed som fremsiges til pulsen fra “slavedans” (venstre ben er kædet til kugle, så det kun kan løftes og sættes ned igen på samme sted, mens højre går frem på 1 og tilbage på 3).

TursangenSangen er skrevet til at synge i bussen, i toget, på sti og vej og rundt om lejrbålet på lejrturen, med eller uden akkompagnement. Den gør sig godt i kanon, men kør lige en vamp mellem versene 🙂 Videoerne fra oven: 1. klasses fantastisk skønne udgave af “Tursangen” i “lidt skiftende tonearter” med deres flotte tegninger kreeret i 2. klasse til og nedenunder melodien til Tursangen prikket ud med tekstblad.
Send meget gerne eventuelle lyd- eller videoudgaver til knud@kalnaes.dk, tak. – Eller send et link 🙂 Tursangen må som alt andet her frit bruges, redigeres og offentliggøres (med oplysning af ophav og ikke comercielt jf. creative commons.)

Jættesangen og Asernes sang

Odin

Asernes sang og Jættesangen skrev jeg i 1988 til et dramaprojekt for indskolingen om aser, jætter og mennesker i den gamle verden – Asgaard, Midgaard og Udgaard. Melodien til Asernes sang kan jeg desværre ikke tage æren for, da den blev skrevet til en anden tekst af gamle Ludwig for godt et par hundrede år siden. Teaterstykket kan lejes hos “Dansk teaterforlag” og Asernes sang er med de originale lidt færre vers kommet med i den sidste udgave af “Dansk Skolesangbog”.

Øjnene der ser


“Øjnene der ser” er et socialkonstruktivistisk manifest i børnehøjde 🙂 Den er fin til rundkreds og kan krydsres med to elever med mikrofon, der skal lave lyde efter hver af de fire verselinier, dvs. varulvehyl, ork-brøl, julemand-hohohoho, fadervor, “Hvad skulle det være?” osv. Riffet kan også spilles på xylofoner i rundkredsen.
Videon er et sammenklip af morgensamlinger fra 2016 og fra en af de sidste dage, inden jeg i november 2022 efter 38 år stoppede på Ådalskolen, Fangel Friskole.
Sangen stammer lige som “Jul igen” og “Se se se” fra Julestykket “Nisserne i Virkeligheden”, som kan lejes på Dansk Teaterforlag.

Se se se vi får sne


“Se se se vi får sne” er to vers og en afslutning som hver især næsten er en afsluttet kanon og altså en forholdsvis let måde at komme til en andenstemme på i 4. klasse. I videoen er der en ekstra takt mellem delene i forhold til i noderne.
Sangen stammer lige som “Jul igen” og “Øjnene der ser” fra Julestykket “Nisserne i Virkeligheden”, som kan lejes på Dansk Teaterforlag.

Pentalodien


Blæsersoli og melodi illustrerer teksten. En pentaton sang som jeg lavede til et børne- og voksenkorsamarbejde i 1993. Her et håndholdt mix af et lille børnekor og en lydfil fra et arrangement i Finale fra 2022.

Øvelser, prøvelser og lege      

Hey ho – Vi ka’ li’ lypso – Standardrytmer latin/rock – rundkreds
Øverste video: Standardrytmerne i praktisk brug i 5. klasse.

Vi ka’li’lypso er det første modul og rammen om en række støttemelodier med standardrytmer til forskellige rytmeinstrumenter. Man synger dem efter og “oveni” hinanden, starter med en enkelt og udvider med instrumentsange, instrumenter og kompleksitet i formen, når eleverne er klar. Videoen er en gammel optagelse uden instrumenter, men man kan høre de forskellige rytmer i forhold til hinanden, når eleverne synger modulsangene som andenstemmer i en slags kanon. Når eleverne har lært instrumentsangene, bruger de dem som støtte i andre sammenspilssituationer.

Hey ho er en enkel kanon, jeg har brugt til “spillerundkreds”, hvor standardrytmerne igen er fundamentet.

Den lokale skolesang
Ådalskolesangen er, siden jeg skrev den i 1993, blevet brugt ved alle større mærkedage og festligheder på skolen, hvor den er med til at skabe identitet og fællesskab omkring skolen for elever, forældre og ansatte. Den er dels en beskrivelse af Ådalskolen, dels et poetisk udtryk for det vi på skolen gerne vil gøre skolen til, og på en Grundtvig-Koldsk friskole ved vi jo at ordet skaber og får os til at stræbe. Souschefen på Vestre Skole (pt. julen 2023 min kone 🙂 syntes godt om teksten, så vi lavede en Vestre Skolesang på samme læst. Hvis andre skulle have lyst til at prøve samme øvelse, er jeg gerne behjælpelig.

Klassesange
En klassesang skaber en “vi-identitet”, som styrker fællesskabet, sammenholdet og den enkelte elevs følelse af at høre til og dermed den tryghed, der er det bedste vilkår for at kunne koncentrere sig om det fælles tredje – det vi sammen undersøger og forholder os til – og turde prøve sig frem og sætte sig selv på spil: Alt det der gør skolelivet indholds- og udbytterigt. Jeg har nok lavet ca. 25, hvoraf flere dog med samme melodi. Det er godt med nogle tælle-breaks, kanonmuligheder, fakter og optrin, og alt lignende, som giver grundlag for sociale og læringsunderstøttende aktiviteter og breaks, der bliver til indskoling og klasserumsledelse. – Når vi skal lave mandtal råber jeg bare “nul” og så tæller eleverne sig selv 🙂
Videoerne: 1.a’s forældre fik en optagelse af klassesangen i julegave og i 2. klasse optrådte de til morgensamling. Derefter to andre klassesange. Klasse 20-30 optrådte til morgensamling et par måneder efter de var startet i 1. klasse i 2021. Musikken blev et sjovt studie i modulation, men jeg synes faktisk melodien fungerer, selvom jeg kludrer lidt i de mange akkorder :-).

Blokfløjte i klassen
Øverste video er en 3. klasses optræden med klassikerne “Stopsangen” og “C-jam blues”. Dernæst følger en jule- og en forårstekst og blokfløjte mm. arrangement af en anden blokfløjteklassiker:”Stille nu”.

Rammer, ideer og fif  

Siddepladser i musiklokalet

Odin
Organiseringen i musiklokalet har mange elementer med store faglige og klasseledelsesmæssige konsekvenser og burde, hvis der var tid og rammer, overvejes både generelt og specifikt for hver klasse, årgang og aktivitet.

Trommekasserne – Drumstool


Trommekassen er et enkelt, fleksibelt skolesiddemøbel med en masse ekstra funktioner. Den første lavede jeg engang i 80’erne og engang i 90’erne fik jeg en tømrer til at lave et

Morgensang – repertoire – kalender

Odin

Morgensang på Ådalskolen: En traditionel sang, fødselsdagssang for dem, der har eller har haft fødselsdag siden sidst (Fødselsdagssangen og/eller, hvis der er flere af “de store”, Benedicte Riis’ geniale Fødselsdagssamba, som vist ikke kan købes mere, men i egen udskrift på forespørgsel kan rekvireres hos undertegnede :-), meddelelser, evt. optræden eller en “historie” og til sidst en “børnevenlig” sang tit med lidt gang i. Det kan man sige meget godt om. I de sidste 20 af de 38 år jeg har været lærer på Ådalskolen, har vi haft vores MORGENSANGSKALENDER

Fest og dans – traditionel dansk julefest

“Nu har vi jul igen” gennem hele skolen med endestation i salen, hvor vi synger og danser nogle af de gamle danse og sanglege.
Møder du defekte links eller lignende, vil jeg være max taknemmelig for et praj 🙂 knud@kalnaes.dk  30 29 15 90